Poděkování

 • paní Vlastě Kynčlové za poskytnutí fotografií a pohledů Čachrova a Javorné
 • panu Jaromíru Hlochovi za poskytnutí části kamerového vybavení
 • panu Václavu Hosnédlovi za poskytnutí fotografií a pohledů Čachrova a Javorné
 • panu Ing.Václavu Zahrádkovi za poskytnutí archivních materiálů Čachrova
 • panu Jiřímu Ševčíkovi za poskytnutí archivních materiálů Čachrova
 • panu Dr. Jiřímu Kudělovi za poskytnutí pohlednic Javorné a Hořákova
 • panu Janu Bejvlovi za technickou pomoc při instalaci kamerového systému
 • manželům Petře a Václavu Červených za umístnění části kamerového systému
 • Firmě Airweb za konektivitu části kamerového systému
 • Panu Adrianu Johnu Dempsey za použití firemní infrastruktury fy Dempsey & Clark
 • Panu Jamesi Adam Clark za použití firemní infrastruktury fy Dempsey & Clark
 • manželům Zuzaně a Helmutovi Deppe za německý překlad a podporu
 • paní Anně Vítovcové za možnost využít archivu úřadu Městyse Čachrova