Hospoda čachrovská v purkrechtních registrech a dalších pozemkových knihách čachrovských

Tento malý příspěvek se zaměřuje na historii prvního čachrovského hostince. Vychází přitom z dosavadní nepočetné literatury a disponibilních pramenů, což jsou především pozemkové knihy čachrovské, zdejší matriky a matriky okolních obcí.

Čtěte více

Příběhy pamětníků : Václav Schödlbauer

Kdo z vás prochází nebo projíždí Čachrovem, často vídá na návsi postavu Václava Schödlbauera. Kosí trávu, suší seno, řezá či seká dříví. Patří mezi nejpracovitější pamětníky Čachrova. K jeho narozeninám, které oslaví 4. července 2021, mu přejeme hodně zdraví, stále tolik energie a radosti z vnoučat, hodně chovatelských, zahradnických a houbařských úspěchů!

Čtěte více