Akcepřednáška

Pozvánka na Literární odpoledne

Kulturní výbor městyse Vás zve na Literární odpoledne s plzeňskými autory. Své básně a prózu budou číst a recitovat Tamara Kopřivová, Vlasta Špinková a Václav Gruber. Autorské čtení je určeno všem, kdo mají rádi poezii, příběhy a humor.

Akce se uskuteční v sobotu 10. 6. 2023 od 15 hodin na faře v Čachrově.