historie

DokumentFacsimileHistorieostatní

Hospoda čachrovská v purkrechtních registrech a dalších pozemkových knihách čachrovských

Tento malý příspěvek se zaměřuje na historii prvního čachrovského hostince. Vychází přitom z dosavadní nepočetné literatury a disponibilních pramenů, což jsou především pozemkové knihy čachrovské, zdejší matriky a matriky okolních obcí.

Read More