Dokument

Čachrovské postřehyDokumentFacsimileHistorie

Dopis Ivana Roubala – ohlédnutí za temnou historií

Z dopisu vyplývá, že slovo svědomí mu vůbec nic neříkalo. Naopak se cítil být obětí „zločinných spiknutí a spolčení“ a politickým vězněm. Dovolává se „skutečný spravedlnosti“ a mluví dokonce o „cestách spravedlnosti boží“. Prohlašoval se za nevinného. Obviňoval všechny okolo, pojišťovnu VZP, vězeňskou službu, psal žaloby na ministerstvo spravedlnosti.

Read More
DokumentHistorie

Příběhy pamětníků : Václav Schödlbauer

Kdo z vás prochází nebo projíždí Čachrovem, často vídá na návsi postavu Václava Schödlbauera. Kosí trávu, suší seno, řezá či seká dříví. Patří mezi nejpracovitější pamětníky Čachrova. K jeho narozeninám, které oslaví 4. července 2021, mu přejeme hodně zdraví, stále tolik energie a radosti z vnoučat, hodně chovatelských, zahradnických a houbařských úspěchů!

Read More