DokumentHistorie

Příběhy pamětníků : Irma Jonášová

Osmdesáté narozeniny oslavila 27. září 2022 další pamětnice Čachrovska, paní Irma Jonášová z Bucharu. Její vzpomínky přinášíme s určitým zpožděním. O to víc a ze srdce jí přejeme všechno nejlepší k jejímu slavnému dni narození.

To zpoždění musím vysvětlit:

Když jsem v červnu 2020 začínala její vyprávění zapisovat, zmínila jsem ji jako nebývale aktivní ženu. Ještě jsem netušila, co nás čeká! Stále na mě neměla čas, pořád byla něčím zaměstnaná. Teprve když jsem se sama pustila do renovace střechy, ocitla jsem se v podobné situaci. Rekonstrukce domu si vyžádá spousty času a nervů. Stěhování a přenášení věcí z místa na místo, zakrývání nábytku, nekončící úklid, neustálé přizpůsobování se momentální situaci… Mávnutím proutku jsem její situaci pochopila!

Časem jsme obě dvě naše rekonstrukce přestály a poslední den v říjnu 2022 její vyprávění konečně dokončily.

irma_jonasova