ostatní

Náves v Bradném, estetika návsi po výstavbě studny

Silnice mezi Čachrovem a Bradným patří mezi nejfrekventovanější vycházkové trasy v okolí, a snad i proto
Čachrovští se zájmem sledovali historickou událost v životě bradenských obyvatel, a to vybudování
vodovodu. Dlouho se mluvilo o tom, že lidé ve vesnici mají problémy s vodou, je jí málo a v suchých létech
mají prázdné studny, takže to byl s největší pravděpodobností nutný krok, jak zlepšit životy tamních
obyvatel. To je ta lepší stránka věci. Horší je to, kde se studna vybudovala a jak spolu s oplocením změnila
vzhled centra vesnice. Ráz pohorské vesničky ztratil své kouzlo.

Stav návsi v roce 2020
Stav návsi v roce 2020

Studna vyrostla přímo na návsi u vodní nádrže, kterou využívají děti i dospělí ke koupání, když v dosahu
několika kilometrů od Čachrova nic lepšího není. Je to vlastně letní odpočinková zóna, přestože tu není
žádné zařízení. S výstavbou stavbou byly spojeny výkopové práce a z trávníku zbyly holé plochy. Prostě
věci, které ke stavbám patří a které se časem napraví. Co se ale nenapraví, je asfaltový povrch cest, který
mohl být alespoň na návsi vyřešen z přívětivějšího materiálu, jako jsou žulové kostky, sice nákladnější a
pracnější materiál, ale v podstatě nezničitelný. Náves by se tak rázem stala vstřícnější k obyvatelům i
návštěvníkům. Nabídla by se lidem jako dobré místo ke scházení. Místo toho zůstal jen průtah obcí.
Finanční prostředky na kultivaci návsi se mohly ušetřit na novém asfaltu mezi Bradným a Čachrovem.
Silnice tam byla překopaná jen v místě napojení na vodojem a nová vrstva asfaltu byla víceméně
nehospodárná. V Bradném se dá ještě leccos napravit výsadbou keřů, stromů, úpravou vodní nádrže a
instalováním venkovního mobiliáře, jako lehátek, laviček, zvoničky nebo altánku. Přesto všechno studna,
připomínající UFO uprostřed původní venkovské zástavby, zůstane.

Stav návsi v roce 2023
Stav návsi v roce 2023

Jaké z toho plyne poučení? Nenechat se ukolébat tvrzením, že prostor zůstane stejný a nezmění se, ale
vyžádat si projektovou dokumentaci. Neřešit důležité věci jen na veřejných schůzích, to znamená
v omezeném čase a pod tlakem. Pitnou vodu potřebujeme k životu všichni a pěkné místo k životu také.
Kdosi moudrý řekl, že to, co nás obklopuje, nás taky formuje. Veřejný (společný) prostor v nás může
pěstovat pocit soudržnosti, komunity a cit pro krásu, nebo jen splní základní potřebu dojet do cíle co
nejrychleji po hladkém asfaltu.

Zdeňka Hranáčová, zastupitelka městyse