B C D E G H J K L M O P R S U V Z

Bradné

Bradné – německy Broden, obec spadající pod Městys Čachrov  

Je malá vesnice, část městyse Čachrov v okrese Klatovy. Nachází se asi 1 km na jihozápad od Čachrova. Je zde evidováno 18 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 13 obyvatel.

Bradné je také název katastrálního území o rozloze 2,11 km2.

Zdroj Wikipedia

Historie jména

První zmínky o ní pochází z roku 1555. Ten rok se zde uvádí ves Bradney, která náležela velhartickému panství.

Německé pojmenování Broden se užívalo asi od roku 1790. V průběhu historie města existují i další varianty pojmenování. Jsou to Bradny, Brodní, Bradní (psáno Brodnj, Bradnj). Označení Bradné si nese od roku 1848. Jméno pochází ze jména mužského rodu Bradný. Jméno pravděpodobně vzniklo ze slova bradlný, což znamená „dvůr vystavěný mezi bradly“.  Dnes jsou bradla tělocvičné nářadí, původně se takto ale označovaly hradby, zábradlí. Slovo vzniklo z praslovanského bordlo a mělo označovat něco, co slouží k obraně.

Zdroj NOVÁ, Olga. Toponyma Ekoregionu Úhlava z aspektu lingvistického [online]. České Budějovice, 2016 [cit. 2021-11-28]. Dostupné z: https://theses.cz/id/f8rjfq/. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.

Related Entries

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor