B C D E G H J K L M O P R S U V Z

Březí

Březí – obec spadající pod Městys Čachrov

Březí je jednou z 13 místních částí městysu Čachrov v okrese Klatovy v Plzeňském kraji. Nachází se v údolí Strážovského potoka na hranici Chráněné krajinné oblasti Šumava, zhruba 1,5 km severozápadně od Čachrova. V roce 2011 zde trvale žilo 28 obyvatel.[1] Po levé straně příjezdové cesty z Čachrova se nachází nevelký (cca 0,3ha) rybník.Ve vsi se také nacházel pivovar.
Zdroj Wikipedia


Historie jména

Název Březí nese několik dalších obcí a částí obcí v České republice. Existuje jich celkem asi 23. Jmenuje se tak také rybník ležící nedaleko právě zmiňované obce Březí na Klatovsku. V průběhu let se název obměňoval. Původně se ves jmenovala Břieza (novočesky Bříza), postupně se ale název změnil na kolektivum Březí. Obce s tímto pojmenováním dostávaly většinou takový název podle nějaké důležité nebo památné břízy. V historických pramenech se objevují také varianty Brzieza, Brzezy, Birken, Birkau, Bržezy, Březy. Německé obyvatelstvo používalo většinou název Birkau.
Zdroj:NOVÁ, Olga. Toponyma Ekoregionu Úhlava z aspektu lingvistického [online]. České Budějovice, 2016 [cit. 2021-11-28]. Dostupné z: https://theses.cz/id/f8rjfq/. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.


Related Entries

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor