B C D E G H J K L M O P R S U V Z
Ja Je

Javorná

Javorná (Zejbiš) – německy Seewiesen, obec spadající pod Městys Čachrov 

Javorná (do roku 1951 Zejbiš) je místní část obce Čachrov, v okrese Klatovy. Nachází se 10 km severovýchodně od Železné Rudy, nad údolím říčky Ostružná, v nadmořské výšce 842 m. V roce 2011 zde trvale žilo 144 obyvatel. Dřívější jméno Zejbiš (z německého Seewiesen / Sejwies). Osada leží na rozhraní CHKO Šumava a Přírodního parku Kochánov. K Javorné je dnes počítáno i katastrální území po zaniklé obci Zhůří, vysídlené se zřízením vojenského prostoru Dobrá Voda roku 1952. Pár kilometrů od Javorné je kopec, který je stejně pojmenován. Můžeme na něm nalézt mimo jiné starou štolu.
Zdroj Wikipedia

Historie jména

Historie názvu této obce je velice zajímavá. První zmínka o ní pochází z 15. století. Šlo o roztroušené, nejednotné dvory. První pojmenování znělo Seewiesen. V údolí od Svinné (Wolfsau) a pod osadou Onen Svět se totiž kdysi nacházelo poměrně rozlehlé jezero, které sahalo právě až ke dvorům osady. Lze tedy soudit, že šlo o pojmenování pozemků v blízkosti jezera. Název, jak je již patrné, pochází z němčiny (See = jezero, Wiesen = louky). Počátkem 17. století se začal používat počeštěný název Zejbiš, psáno Zegbis. Roku 1701 zde byla vysvěcena kaple sv. Anny, proto se také obci
začalo říkat „U svaté Anny“. Pojmenování Zejbiš se začíná prosazovat až koncem 19. století, a to hlavně zásluhou vznikající české menšiny. Po roce 1918 je již toto pojmenování úřední. Vše opět změnila 2. světová válka. V těchto letech bylo území připojeno k Německu a opět se používal název Seewiesen. Po skončení války se vše vrátilo zpět a užívalo se názvu Zejbiš. Roku 1953 dostala obec zcela nový název Javorná. Toto pojmenování si získala díky nedalekému šumavskému vrchu Javorná, ležícímu jihovýchodním směrem od obce.
Zdroj:NOVÁ, Olga. Toponyma Ekoregionu Úhlava z aspektu lingvistického [online]. České Budějovice, 2016 [cit. 2021-11-28]. Dostupné z: https://theses.cz/id/f8rjfq/. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.

Related Entries

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor