B C D E G H J K L M O P R S U V Z
On Os

Onen Svět

Onen Svět- obec spadající pod Městys Čachrov

Onen Svět je malá vesnice, část městyse Čachrov v okrese Klatovy. Nachází se asi 4 km na jih od Čachrova. Je zde evidováno 17 adres.[1] V roce 2011 zde trvale žilo pět obyvatel.[2]

Onen Svět je také název katastrálního území o rozloze 1,95 km2.[3]

Zdroj Wikipedia


Historie jména

Původní název obce zněl Nový Svět a první písemná zmínka o místě pochází z roku 1494. V těchto místech byla také založena jedna z prvních sklářských hutí na území tehdejšího Královského hvozdu. Tato huť vytvářela páteříky – růžencové korálky. Nedaleko obce stávala i huť na výrobu železa. Železná ruda se sem dovážela z obce Železná Ruda, nebyla ale moc kvalitní. Původní název Nový Svět je vlastně obrazné pojmenování, stejně jako je v atlase novým světem nazývána Amerika například oproti Evropě (starému světu). Podle slovníku Antonína Profouse se lidovým vtipem název změnil právě na Onen Svět (onen svět = věčnost, sídlo mrtvých).54 Název Onen Svět si v České republice nesou ještě dvě další osady. Přeložený německý název za okupace zněl Jenawelt.
Zdroj:NOVÁ, Olga. Toponyma Ekoregionu Úhlava z aspektu lingvistického [online]. České Budějovice, 2016 [cit. 2021-11-28]. Dostupné z: https://theses.cz/id/f8rjfq/. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.


Related Entries

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor