B C D E G H J K L M O P R S U V Z

Dobřemělice

Dobřemělice – obec spadající pod Městys Čachrov

Dobřemilice je malá vesnice, část městyse Čachrov v okrese Klatovy. Nachází se asi 2,5 km na jihovýchod od Čachrova. Je zde evidováno 12 adres. V roce 2011 zde trvale žilo jedenáct obyvatel.
Dobřemilice je také název katastrálního území o rozloze 1,12 km2.

Zdroj Wikipedie


Historie jména

Od roku 1428 můžeme najít informace i o další místní části náležící k Čachrovu,
Dobřemilicích. Rozkládá se 2,5 km jihovýchodně od Čachrova. Toto pojmenování
si nesou pouze dvě obce u nás. Ta druhá se nachází v okresu Písek. Jméno Dobřemilice
vzniklo nejspíše jako „ves lidí Dobřemilových“. Dobřemil bylo složené mužské osobní jméno. Německý název zní Multer, což v překladu znamená „necky“. Další varianty
pojmenování byly Dobrzemilicze, Dobržemilicze, Dobřemilitz, Dobřemělice.
Zdroj:NOVÁ, Olga. Toponyma Ekoregionu Úhlava z aspektu lingvistického [online]. České Budějovice, 2016 [cit. 2021-11-28]. Dostupné z: https://theses.cz/id/f8rjfq/. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.


Related Entries

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor