Čachrovské postřehy

Čachrovské postřehy – náměty k široké diskuzi – nová rubrika na Čachrov.cz

Pod hlavičkou Čachrovské postřehy budou uveřejňovány příspěvky, týkající se aktuálního dění v obci a okolí. Snahou není jen kritizovat, co se podle mého názoru nepovedlo, ale spíše rozproudit veřejnou diskuzi nad problémy, které se týkají nás všech a jejichž řešení není třeba úplně jednoduché.

Témata která chceme v nejbližší době otevřít :

Estetika a architektonická řešení v intravilánu obcí

 

 

 

 

 

 

Řešení dopravy tj. rychlostní a bezpečnostní opatření

Ochrana přírody, zadržování vody v krajině, přizpůsobení lesního hospodářství

Energetická řešení:  veřejné osvětlení, vytápění budov v majetku městyse

Investiční a stavební činnost, stavební dozory, investiční plánování, práce s územním plánem

Podpora infrastruktury, dotace a úlevy pro obchody na území městyse