Aktuality

Požehnané Vánoce a vše dobré v roce 2024 přeje Čachrov CZ

V letošním roce jsme publikovali 23 článků na www stránkách a okolo 180 postů na Facebooku ,Facebooková stránka má nyní cca 420 sledujících.
Požehnané Vánoce a šťastný Nový rok 2024, ať překonáme všechna současná protivenství v této nelehké době.

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor