DokumentFacsimileHistorieostatní

Hospoda čachrovská v purkrechtních registrech a dalších pozemkových knihách čachrovských

(od hospody šebestovské až k hospodě „U Chalupských“ na počátku 20. století)

Tento malý příspěvek se zaměřuje na historii prvního čachrovského hostince. Vychází přitom z dosavadní nepočetné literatury a disponibilních pramenů, což jsou především pozemkové knihy čachrovské, zdejší matriky a matriky okolních obcí. Historie čachrovského pivovaru, která by si zasloužila samostatné zpracování, je zde pojímána jen jako východisko k bádání o místě, kde byl vzácný pivní mok v Čachrově definitivně konzumován.

 

I tito naši předkové prolévali svá hrdla v hospodě Šebestovské léta páně 1887

 

hospoda_historie_kudela_01