Vrchnost

Zvoleno nové vedení městyse Čachrova

Ustavující zastupitelstvo městyse Čachrov zvolilo na svém zasedání starostou Josefa Bejvla a místostarostou  Ing.Stanislava Koláře, ostatní viz přiložený dokument.

 Obec nevzkvétá a chřadne, potřebuje novou vizi… snad přijde. Hodně štěstí !!!

 

usn 1-18

 

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor