PranýřVrchnost

Pranýř: Senzorické vlastnosti čachrovské vody z vodovodu, obsah železa a manganu, informování veřejnosti, stav záložního vodního zdroje

Obsah manganu a senzorika vody

Na úvodním obrázku je pro srovnání vlevo sklenice natočená vody z čachrovského vodovodu a vpravo balená voda, pro objektivitu uvádím, že takto zakalená voda je z č.p. na kraji obce směrem do Klatov kde se tato větev vodovodu dlouho potýká se špatným odkalením.

Na předminulém zasedání zastupitelstva jen tak mimoděk při projednávaní vodních zdrojů Bradenska proskočila informace o zvýšeném obsahu manganu v čachrovské vodě. Pan starosta se divil mému požadavku na zveřejnění laboratorní analýzy na elektronické vývěsce s tím ,že přeci kdokoli se může přijít podívat na úřad městyse osobně a informace mu bude poskytnuta…

Obsah manganu je sice v hygienickém limitu pro pitnou, ale to neznamená, že se nezhoršily senzorické  vlastnosti (chuť a vůně) vody. Mangan je navíc podezřelý z toho, že u některých osob může vyvolat alergické reakce. V objektech které jsou používány jen o víkendech dochází ke zvýšené sedimentaci železnomanganových kalů a proto doporučuji pořízení domácího vodovodního filtru. Některé objekty připojené na okrajových částech vodovodního řadu trpí špatnou kvalitou vody viz fotky zde.

O zdravotním dopadu nadbytku manganu se můžete dočíst například zde.

Zde analýza čachrovské vody

vodovod_cachrov

Zde analýza javorenské vody

vodovod_javorna

Centrální filtr u vodojemu

Jak jsem dozvěděl od minulé starostky pí Kocurové, byl připravena instalace centrálního filtru ve vodárně ke které pak  již po předčasných volbách nedošlo. Ptám se zda by v rámci těchto skutečností nebylo vhodné opět poptat jeho osazení.


Stav založního (původní studny) zdroje pitné

Zde je zachycen současný a dle mého názoru tristní stav bývalého vodního zdroje,jak vidíte  záložní zdroj je volně přístupný a nezajištěný.

 

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor