PranýřVrchnost

Pranýř: Obec nemá na svých stavbách odborný stavební dozor

Zdá se , že ani nové vedení obce se nepoučilo a na stavbách městyse opět není odborný stavební dozor. Na mou otázku otázku na veřejném zastupitelstvu jsem se dozvěděl, že stavební dozor vykonávají dva zastupitelé kteří se živí stavební činností. Zda existuje stavební deník s jejich zápisy jsem se již nedozvěděl… 

Jak se budou  v budoucnosti řešit případné reklamace ? Odpovědnost ?

Postupuje se opravdu podle projektové dokumentace ? Odpovědnost ?

Kdo rozhoduje o případných změnách/aktualizacích reakcích na aktuální stav ? Odpovědnost ?

O podcenění projektové přípravy a inženýringu ani nemluvě, byť například současný stav kolem kanalizačních výpustí je způsoben minulým a předminulým vedením obce.

 

 

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor