ostatní

V sobotu 29.6.2019 od 17:00 v kostele sv.Václav na Čachrově proběhlo „Zpívání pro varhany“ na podporu opravy kostelních varhan.

V sobotu 29.6.2019 proběhl na Čachrově v kostele sv. Václava benefiční koncert na opravu kostelních varhan, vystoupily děti Čachrovské školy a sbor Schola sv. Jiří z Klatov. Účast byla hojná a akce se pak přesunula na farní zahradu kde se děti jako odměnu za svůj výkon mohly opéci „buřta“.

Varhany v Čachrovském kostele sv- Václava bohužel nejsou v dobrém stavu, díky iniciativě  Spolku kostel pro lidi, lidi pro kostel se snad začíná blýskat na lepší časy.

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor