PranýřSoučasnostVrchnost

Asfaltové parkoviště před hospodou u „Chalupských“ aneb jak to nedělat

Ortho fotomapa mapy.cz

Plocha naproti dnes zavřené hospodě „U Chalupských“ byla původně částečně zastavěná. Na tomto místě ještě do osmdesátých let stála hospodářská budova tzv. panské „Ratejny“ , dodnes pamatuji  ty mohutné stěny  a žulové ozdoby ve tvaru piniových šišek  v čele střechy a stromořadí vzrostlých kaštanů z druhé strany. Po demolici, někdy po roce 1985, tam zbyla nezpevněná plocha využívaná většinou jako parkoviště pro navštěvníky hřbitova a kostela. Toto „parkoviště“ nebylo dobrou vizitkou obce po mnoho desítek let a tak jsem dílem rád , že došlo k nějakému řešení situace, ale rozhodně nejsem spokojen s formou jak bylo postupováno…

I. problém voda

Velký tématem dnešních dnů je zadržování vody v krajině, ale krajinou není myšlena

Předmětné parkoviště těsně před dokončením

jen přiroda kolem nás, ale i například plochy intravilánu a je velkou chybou vše vybetonovat či vyasfaltovat. Tento pozemek je cca 10m široký  a cca 20m dlouhý tj. 200 m² plochy, při přívalovém dešti který může být i více než 100 mm/den vody na což činí 100 l na m².  Jednoduchou  matematikou spočítat, že při takovém dešti spadne na tuto plochu 20 m³ vody, která se díky asfaltu svede hned na silnici odkud odteče velmi rychle do krajiny… O tom, že v létě rozpálená asfaltová plocha rozhodně nevylepší mikroklima nemluvě.

V dnešní době se podobné stavby řeší například zatravňovacími dlaždicemi, které umožní vsáknutí části vody do podloží,  v kombinaci například se zadržovacími  záchytnými příkopy vyplněnými hrubým štěrkem. Opět se zde projevuje, že obec nevyužívá služeb stavebního odborníka který by poradil v projektové přípravě a vybral optimální řešení. Nota bene, na tyto úpravy je možné čerpat dotace !!!

II. Absence zeleně

Ukázka zpevněné plochy dlaždicemi

Důležitá je estetická funkce, prostor si přímo říká o určité optické rozdělení, místo jak stvořené  pro zasazení již připraveného vzrostlého stromu/ů  , ale to by se o něj musel pak někdo starat, že ? A ono by to stálo peníze a hlavně něčí snahu… A když jsme u těch peněz, na veřejnou zeleň opět existují dotační tituly…

Vzniklo řešení, které by bez kritiky obstálo tak před 20-30 léty, ale ne dnes, ještě jednou se podívejte na výše uvedená čísla a porovnejte  v paměti,  kolik ploch jsme za posledních několik desítek let překryli betonem či asfaltem, kolik vodních toků jsme narovnali … ? Jen námátkou z blízkého okolí: podobná plocha je za kostelem u skladu posypového materiálu v bývalé „farské“ stodole cca 180 m², zatrubnění  potoka ústícího do hasičské nádrže, svedení deštové vody ze střechy ZŠ Čachrov cca 400 ,   meliorace v Bradenském údolí a narovnání Bradenského potoka… atd.  Aby mi nebylo předkládáno, že káži vodu a piji víno  i já jsem svedl dešťové okapy u své nemovitosti před cca 20 léty do dešťové kanalizace a považuji to za chybu, kterou chci napravit instalací podzemních nádrží,tj. řešení,  které jsem navrhoval pro základní školu… Na posledním zastupitelstvu mi bylo vmeteno do tváře co s tou zadržovanou vodou budeme dělat ? Například alternativní splachování záchodů ve škole nebo v případě sucha zalévání veřejné zeleně kolem školy, což nemusí být je tráva, co roste „jako blbá“, a musí se sekat, ale také ovocné stromky před školou, které se v suchých měsících zalévají z vodovodu….

Obec připravuje „developerský projekt“ na poli za školou. Ví naše municipalita , že u takových projektů je dnes zadržovaní vody povinnost ? A proč při tomto projektu nevyřešit tyto věci komplexně ?

 

Berte to prosím nejen jako kritiku stavu, ale hlavně jako otevření diskuze na dané téma. Nebo těch zpráv o zaplavených vesnicích díky přiválovým deštům vidíte málo ? A toto je přesně ta kapka ke kapce…. I když kapka… velmi hrubě jsem spočítal plochu na čachrovských  veřejných  prostranství  a obecních střech na cca 5000 , při 100ml na metr a den to dělá kostku vody o základně 20 m … a jsou deště kdy spadne 100ml i za jednu hodinu…

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor