FarnostSpolek kostel pro lidi

Rekonstrukce varhan v kostele sv. Václava na Čachrově – Svatováclavská výzva k adopci píšťal

Dnes je  svátek svatého Václava patrona české země a i v našem městysu máme silnou svatováclavskou tradici neboť náš kostel je zasvěcený právě tomuto světci.

O čachrovský farní  kostel zasvěcený patronovi naší země se stará Spolek kostel pro lidi, lidi pro kostel v čele s Petrem Kaiserem a právě díky aktivitě tohoto spolku
již od roku 2020 probíhá rekonstrukce vzácných barokních varhan. Chtěl bych v dnešní sváteční den tuto aktivitu podpořit a vyzvat veřejnost k pomoci, můžete adoptovat konkrétní píšťalu. Cena za adopci píšťaly či pedálu začíná již na částce 400 Kč. Chci jít příkladem a proto jsme se jako rodina Kynčlova rozhodli adoptovat píšťaly „G“ a „A“ z původního „principálu 4“ , doufám , že se Vás najde více kdo podpoří tuto bohulibou aktivitu a již se brzy se setkáme  na koncertu s tímto úžasným nástrojem.

 

 

Zde je popis plánu rekontrukce

varhany_cachrov_sv_vaclav

Pokud chcete přispět můžete si vybrat píšťalu pro „adopci“

adopce_pistal

Fotogalerie stavu varhan z roku 2019

Pohled z kůru na oltář

Obrázek 1 z 34

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor