Otevřený dopis Miloslava Puchty čachrovským zastupitelům – Strategický rozvoj Čachrovska

Mnozí z Vás dostali tento dopis do schránky, ale přespolním a lidem kterým Česká pošta nedoručuje tento dokument možná unikl a protože se tento dopis přetřásal na minulém zastupitelstvu a byl označen za snůžku lží… Tak jsem se rozhodl k jeho online zveřejnění. Dále musím prohlásit, že já Jan Kynčl s obsahem dopisu souhlasím a považuji se tímto za signatáře dopisu.

Čtěte více

Hospoda čachrovská v purkrechtních registrech a dalších pozemkových knihách čachrovských

Tento malý příspěvek se zaměřuje na historii prvního čachrovského hostince. Vychází přitom z dosavadní nepočetné literatury a disponibilních pramenů, což jsou především pozemkové knihy čachrovské, zdejší matriky a matriky okolních obcí.

Čtěte více