HasičiHistorie

Slavnost svěcení stříkačky Dobrovolného hasičského spolku v Čachrově v neděli 20.září 1891

1.V sobotu dne 19.t.m. večer průvod s lampiony.
2.V neděli dne 20.t.m. do 10 hod. dopoledne vítání hostí
3. V 10 hod. slavnostní průvod do chrámu Páně ke službám Božím
4. Po službách Božích vysvětil důst. p. Petr Götz, děkan a vikář v Strážově stříkačku
5. Ve 3 hod odp. veřejné cvičení se stříkačkou
6. V 7 hod. večer věneček
Výtěžek ze slavnosti určen na zakoupení náčiní hasičského

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor