Historie

Historie vzniku první družstevní elektrárny na říčce Ostružné

1902 stavba první družstevní elektrárny – také firmou F.Křižík Praha

Vzhledem ke značné nadmořské výšce pociťovala obec nedostatek vody a její obyvatelé jen s velkými obtížemi obdělávali svá pole. Tyto okolnosti přispěly k založení družstva, které jim mělo pomoci překonávat uvedené potíže. Zásluhu o jeho založení v r. 1901 měl tehdejší farář v Čachrově František Blahovec, poslanec Zemského sněmu Království Českého a pozdější děkan ve Volenicích. Hlavním úkolem družstva, nazvaného „Rolnická elektrárna pro svícení, čerpání vody, řezání řezanky a pro další hospodářské účely. Složené podíly po 50K vytvořily kapitál, z něhož byl zakoupen za 18000 K Starý Zikmundův mlýn na řece Pstružná. Ještě téhož roku mlýn vyhořel a bylo rozhodnuto postavit novou budovu mlýna a elektrárny. Práce postupovaly velice rychle a k slavnostnímu vysvěcení došlo 16. 11. 1902, na slavnosti se sešlo více než 6000 lidí a bylo rozvíceno 29 žárovek Tato stavba byla první družstevní elektrárnou v tehdejším rakousko-uherském mocnářství. Čachrovská vodní elektrárna byla obnovena po roce 1989.

Národní listy o elektrárně 7. 1. 1903

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor