HistorieOsobnosti

Marco Antonio Gilmetti – Barokní stavitel

Barokní stavitel Marco Antonio Gilmetti se narodil v severoitalském městě Como v kraji podalpinských jezer. Autorem cenných architektonických plánů zámku v Chudenicích z roku 1684 byl snad M. A. Gilmetti působící tehdy na zdejším panství. Podle zápisu matriky v Poběžovicích uzavřel dne 22. 1. 1686 „zedník“ M. A. Gilmett sňatek s Barbarou, dcerou Jana Spinnerla, měšťana, řezníka a senátora z Poběžovic. Vedl stavbu dominikánského kostela sv. Vavřince v Klatovech. Mimo farního a poutního kostela sv. Anny ve Všerubském průsmyku, se podílel na stavbách v Poběžovicích, Chudenicích, Nýrsku, na Javorné a Čachrově. 3. 9. 1730 umírá na Čachrově.

Dominikánský kostel v Klatovech

Gilmetti pracoval několik desetiletí v Klatovech a okolí. V r.1692 upravil průčelí klatovského kostela Narození P. Marie. V letech 1694 – 1707 ve městě definitivně dokončil, pod vlivem severoitalské renesance, klášterní kostel sv. Vavřince při bývalém dominikánském klášteru (vyhořel r. 1689, 1786 zrušen, chrám obnoven až v r.1866). Souběžně s výstavbou sv. Anny na Tanaberku zahájenou r.1712 a dokončenou r.1717, řídil ještě stavební práce na kostele Čtrnácti sv. pomocníků v Nýrsku. Stavba tohoto kostela, který stál na náměstí v tzv. Dolním Nýrsku, byla zahájena rovněž v r.1712. Mezi další Marcantoniovi stavební práce patří rozšíření kaple sv. Anny v Javorné v letech 1718 – 1721 a barokní úprava Čachrovského kostela

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor