VideaVrchnost

Čachrov Veřejné zastupitelstvo městyse 26.7.2018

Vypadá to, že v současném rozložení podpora cestovního ruchu nikoho moc nezajímá. A že nás čekají suchá léta na které bysme se měli připravit například zadržováním deštové vody na zalévání asi také ne.

 

Program 10. zasedání zastupitelstva městyse Čachrov dne 26.7. 2018  v Kunkovicích „U Sikstů“

Zahájení
Zpráva starosty o činnosti úřadu
Schválení přijetí dotace z rozpočtu PK na ukazatele rychlosti
Zápis do kroniky městyse za roky 2016 a 2017
Dodatek ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
Souhlas zřizovatele s kapacitou MŠ Čachrov
Smlouva se společností ČEZ Distribuce, a.s. na odkoupení sloupu
Prodej částí pozemků p.č. 336/3 a 1433/1 v k.ú. Javorná na Šumavě – cena, nabyvatelé
Pronájem pozemku p.č. 155/5 v k.ú. Dobřemilice – cena, nájemci
Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost spolku Komunita Čachrov
Žádost o spoluúčast na zakoupení rolby na úpravu běžeckých tras
Oprava vodní nádrže v Kunkovicích
Rozpočtové opatření č. 7/2018
Různé
Diskuse
Závěr

Zápis ze zastupitelstva

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor