Komunita ČachrovNovinky

Nový jízdní řád je na světě

V minulém příspěvku jsem projevila smutek nad tím, že jízdní řád autobusové linky Javorná – Klatovy, platný od 14. 12. 2019 do 13. 12. 2020, je k vidění jen na internetu. Obsahoval změny poměrně zásadní: „pětka“ z Klatov měla přestup v Běšinech a hlavně – všechny prázdninové spoje končily v Běšinech. Velmi znepokojující bylo, že u nich neexistovala návaznost na spoj z Běšin do Klatov.

Přišla změna a nový, pro nás občany příznivější jízdní řád, je na světě a je zveřejněn jak ve vývěsce OÚ v Čachrově, tak i v mobilním rozhlase. V podstatě kopíruje stávající jízdní řád. Má platnost od 14. 12. 2019 do 13. 6. 2020. Jak to bude o prázdninách a po nich, zůstává otázkou. Zdá se ale, že k petici proti rušení přímých spojů bylo přihlédnuto. Alespoň u „pětky“…

Je tenká hranice mezi tím, mít a nemít auto či řidičský průkaz, a potažmo být a nebýt závislí na hromadné dopravě. Přijít o řidičák ze zdravotních důvodů nebo o auto může být docela snadné. Proto naše snaha o zachování důstojné dopravní obslužnosti není „blbostí“, jak byla na veřejné schůzi nazvána jedním ze zastupitelů, ale věcí veřejnou ve prospěch lidí.

Veřejná doprava v malých obcích se vždycky vyhodnotí jako neekonomická. Pokud se v budoucnu stane natolik zatěžující pro rozpočet obce, je třeba hledat jiné cesty. Brzy se změní dopravce. Nestojíme o velké luxusní autobusy, ale chceme jezdit bez obav z toho, že nám ujede přípoj v Běšinech. Z Běšin do Klatov je to ještě docela daleko a zaměstnavatele nezajímají komplikace v dopravě.

Na závěr malá poznámka ke spoluobčanům: je škoda, že na zastupitelstva nechodíte. Věci se pak dějí o vás a bez vás.