DokumentHistorie

Příběhy pamětníků : pan Josef Ciprýn

Jako třetího pamětníka v pořadí zařazujeme pana Josefa Ciprýna, jehož vyprávění se netýká jen vlastní rodiny. Rád totiž vzpomíná na Jana Rendla a jeho ženu, kterým neřekl jinak než strejdo a teto, přestože příbuzní vůbec nebyli. Brzy se dozvíte proč…

J. Ciprýn web