ČachrovníciSoučasnostSpolky

Letní Dětský klub Čachrovníci 2021

Již druhým rokem funguje v Čachrově pod hlavičkou Hnutí Brontosaurus Dětský klub Čachrovníci. Klub vznikl v červnu 2020 na základě potřeby postarat se o děti během prázdnin v době Covidové nákazy. Děti měly možnost navštěvovat klub od 8 do 16 hodiny. Program tvořily sportovní, výtvarné a herní aktivity, výlety a hry v přírodě. Děti měly zajištěno stravování a pitný režim. Na konci prázdnin vznikla výstava z dětských výtvarných prací.
Na základě poptávky rodičů byl Dětský klub otevřen i v roce 2021. Díky dotaci od Městyse Čachrov a začlenění klubu do programu – Letní kempy 2021 od Hnutí Brontosaurus (dotace MŠMT), byl letošní program bohatý na zážitky a ulevilo se i rodinným rozpočtům. Děti absolvovaly dva výlety do Železné Rudy, do keramické dílny, kde měly možnost poznat různé techniky práce s hlínou a prohlédly si město a okolí. Navštívily orloj v Hojsově Stráži, biotop v Dešenicích, botanickou zahradu v Prášilech. Dalším zážitkem byl výlet do Lanového centra v Prášilech, do výběhu s vlky v Srní a návštěva města Sušice a Klatov. Přestože počasí příliš nepřálo, děti si během pěšího výletu do Strážova na místním koupališti zařádily ve vodě.


Hlavním úkolem dotace bylo dětem dopřát společné aktivity a poznávání po dlouhé době lockdownu, kdy byly odtrženy od vrstevnické skupiny a sociální vazby braly za své. Považuji za velmi moudré věnovat finanční prostředky tímto směrem, neboť na dětech byla znát frustrace ze separace. Velké díky Hnutí Brontosaurus, které zajistilo finanční prostředky z dotace MŠMT a za skvělou spolupráci s koordinátorkou paní Pavelovou. Díky i zastupitelstvu Městyse Čachrov, které nám dotací pomohlo pokrýt provoz DK o prázdninách. Radost ze společnosti druhých dětí a chuť do společných aktivit byla odměnou a závazkem pro nás všechny, kteří jsme se o chod DK starali. Zde bych ráda poděkovala Paní Milušce Šedlbauerové, která byla nedocenitelným pomocníkem při tvorbě programu a skvělým průvodcem na výletech. Děkuji i kolegyni Milušce Amortové, která zajistila program v keramické dílně a dětské výrobky vypálila a připravila. Poděkování patří i mé dceři, Haně Königové, která jako zdravotnice vypracovala zdravotní řád klubu a podílela se na zajištění antigenního testování. A samozřejmě si vážím i práce mých asistentů – Marti Dudové, Terez Fialové, Adama Fürbachera, Jany Mlezivové a aspirantky Markéty Fichtlové. A nakonec díky i dětem, které klub navštěvovaly. Svou disciplinovaností, zodpovědným přístupem i sounáležitostí se skupinou dokázaly, že jsme si vše bez úrazů a s radostí užili. Jsem na vás všechny hrdá.
Dětský Klub Čachrovníci bude v průběhu školního roku 2021/22 fungovat na své klubové základně, pokud tomu epidemiologická situace dovolí, formou víkendových schůzek. Těším se na pokračování společně započaté práce a doufám, že si spolu užijeme hodně příjemně strávených chvil.

Hana Königová, vedoucí dětského klubu Čachrovníci