AkceFotogalerie-současnostSoučasnost

Páteříkové ružencové slavnosti na Páteříkově huťi

Dnes proběhl na Páteříkově huti další ročník „Růžencových slavností“. K vidění byl bohatý program kde nechybělo představení nové malé hliněné pícky na sklo. Dále zajímavá přednáška o historii vzniku růženců od PhDr. Jitky Lněničkové. Ukázky sklářských technik od sklářských mistrů Ing.Jany Wudy, Sylvy Karlovské a Pavla Tilleho kteří pracovali s plně funkční roztopenou replikou „lesní pece“. Workshopy malování na sklo a mnoho dalšího…

Pokud se chcete dozvědět o historii Páteříkovy huti navštivte stránky https://paterikovahut.cz

Děkuji majitelce huti paní Ing.Evě Hof Krocové za zorganizování akce a těším příští rok na opakování

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor