ČachrovníciKomunita ČachrovSpolky

Hliněné odpoledne

Domácí Galerii Nad údolím v Čachrově č. p. 4 zaplnily ve středu 13. července 2022 děti z příměstského tábora Čachrovníků. Přišly se podívat na vystavená díla a vyzkoušely si i práci s hlínou. Některé už měly s hlínou zkušenost, pro některé to byla premiéra.
Z hrubší šamotové hlíny modelovaly zvířecí figurky a z jemnější točířské hlíny si vytočily misky na hrnčířském kruhu. Po důkladném vyschnutí a vypálení si své keramické výrobky budou moci odnést domů.