DokumentHasičiHistorie

Požár v Čachrově dne 9.dubna 1870

Požár povstal bezpochyby neopatrností dne 9.t.m. po osmé hodině večer v Čachrově v stodole chalupníka Josefa Juzy . Shořela nadzmíněná stodola, bývalá čili stará škola, farské chlévy a učitelova stodola. Na nové škole shořelo již kus střechy. Přičiněním učitele a několika odhodlaných mladíků, jenžto kus střechy strhali, byla škola zachráněna a následkem toho i fara. Stříkačka se dostavila jen jedna, a sice ze Strážcova, a vydatně účinkovala. Chalupníkovi shořelo všecko, jen dobytek uchránil. Ve faře shořelo okolo 80 centů sena – učitelovi všecka píce a veškeré hospodářské nářadí. Juza nebyl pojištěn; ostatní pojištěno.

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor