DokumentHasičiHistorie

Založení SDH Čachrov 2.února 1890

Dobrovolný hasičský spolek v Čachrově (přepis zápisu)

Prozatímní výbor „Dobrovolného hasičského spolku v Čachrově“ sešel se 2.února 1890 , potvrzen a schválen na valné hromadě konané v domě starosty obce Jana Zahrádky v Čachrově č.44 dne 9.února 1890 a jest takto sestaven:

Protektorem spolku jest velectěný pan Fr.Kordík, velkostatkář v Čachrově č.1 který všechno ve prospěch šlechetné věci činí a jest velkým příznivcem myšlénky hasičské.
starostou spolku jest důst.p.Fr.Blahovec administrátor, č.6
místopředsedou p. Josef Fric, řídící učitel v Čachrově č.5
velitelem jest p.Václ.Malotín, rolník v Čachrově č.11
vrchním hasičem jest p.Ig.Kollros, starosta a rolník v Bradném,
četařem jest p.Jan Zahrádka starosta obce v Čachrově č.44
jednatelem p.Fr.Jankovec, učitel v Čachrově č.5
pokladníkem p.Jan Denk, kupec, v Čachrově č.40
Výboři jsou pp.: Karel Kaplan, sládek v Březí,
Jan Kolář, kapelník
Karel Heider, mlynář
revisoři účtů pp.: Jos.Kolář, hudebník
Jos.Kollros, rolník v Čachrově

Jen třeba pracovati pod praporem lásky křesťanské a nikdo nedovede šlechetné dílo kaziti a jest potom vítězství lidumilné věci hasičské.
Svornou-li se spojíme rukou ku krásnému cíli, obemkneme řetězem svých lidumilných myšlenek mnohé dosud nečinné diváky i škodolibé pozorovatele, vdechneme jim posvátnou snahu srdce jejich pro lidumilný a tak šlechetný spolek. Lekati se překážek jest zbabělost, lekati se práce jset lenosť a jen třeba míti na paměti slova našeho slovutného básníka Sv.Čecha:

„Jen v srdce zápal, chrabrost bohatýrů
a budem‘ vojsko netušených sil!
Slab jen ten, kdo ztratil v sebe víru
a malým ten, kdo zná jen malý cíl.

Sestoupivší se občané Čachrova v sbor hasičský, kterýž od ustavení čítá 25 členů a 14 přispívajících.

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor