Zahrádka

Zahrádka – obec spadající pod Městys Čachrov


Historie jména

Vesnička se nachází asi 2 km východně od Čachrova. Kdy byla přesně založena, není zcela známo. První písemná zmínka o ní pochází až z roku 1373. Další písemné varianty tohoto pojmenování byly Zahradca, Zahradka. Název pochází z apelativa zahrádka. Mělo nejspíše označovat zahrazené místo (pastviny, lesy), nebo ohrazený kus panského pole.
Zdroj:NOVÁ, Olga. Toponyma Ekoregionu Úhlava z aspektu lingvistického [online]. České Budějovice, 2016 [cit. 2021-11-28]. Dostupné z: https://theses.cz/id/f8rjfq/. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.


Related Entries

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor