Komunita Čachrov

Pozvánka na Setkání pamětníků v sobotu 16. 11. 2019 v 15 hodin

Kdo by neměl rád příběhy…

V průběhu letošního roku jsem sbírala vyprávění pamětníků, kteří se v Čachrově narodili nebo mají k místu blízký vztah. Z jejich vypravování a fotografií jsme společně sestavili pásmo, na které se budete moci podívat. Uvidíte fotografie a kresby starého Čachrova a poslechnete si úryvky z vyprávění. Setkáte se s lidmi, kteří mají různé životní zkušenosti a prožili různá historická období.

Zdeňka Hranáčová, kronikářka

Akci pořádá spolek Komunita Čachrov a Městys Čachrov

Vstupné dobrovolné