Komunita ČachrovVrchnost

Pomsta za občanskou angažovanost ?

Reaguji na zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva městyse Čachrov.

Bod 6/ Projednávání žádosti spolku Komunita Čachrov o dotaci na rok 2020. Výňatek ze zápisu:

Rovněž další činnost spolku mimo pořádání besed (bojování proti výstavbě nové požární zbrojnice, sepisování petice s nepravdivými údaji, uveřejnění článku o místní škole rovněž s nepravdivými údaji) se nezdá zastupitelstvu příliš férová….“

Výsledek: snížení dotace na ¼ hodnotu při stejném počtu akcí do pololetí 2020, kdy není jisté, že na další pololetí nějakou finanční podporu dostaneme.

Přikládám zmíněné dokumenty, pro objasnění skutečnosti:

 • přehled akcí z loňského roku

 • plán akcí na letošní rok

 • žádost spolku o možnost zúčastňovat se jednání o výstavbě požární zbrojnice – tato žádost zůstala bez odpovědi ze strany úřadu

 • jízdní řád, proti kterému se petice sepisovala

 • znění petice

 • letáček, který vyzýval k připojení se k petici proti zrušení přímého spoje „5“.

 • vzor podpisového archu

Článek o místní škole je níže na těchto stránkách a vyjadřoval mé osobní názory. Byl inspirován propuštěním paní T. Z. pro nadbytečnost.

Nepravdivé údaje o škole a o petici jsem se dosud nedozvěděla.

Zdeňka Hranáčová

předsedkyně spolku

Přílohy:

 • přehled akcí z loňského roku
komunita_2019
 • plán akcí na letošní rok
komunita_2020
 • žádost spolku o možnost zúčastňovat se jednání o výstavbě požární zbrojnice – tato žádost zůstala bez odpovědi ze strany úřadu
zadost_spolek_hasicska_zbrojnice
 • jízdní řád, proti kterému se petice sepisovala
jizdnirad
 • znění petice
Petice
 • letáček, který vyzýval k připojení se k petici proti zrušení přímého spoje „5“.
bus_letacek
 • vzor podpisového archu

epodpisovy_arch_petice

 • zápis ze zatupitelstva (kopie na našem serveu, občas se dokumenty mění) pozn. Jan Kynčl
zapis_zastupetelstvo_06_02_2020