DokumentHasičiHistorie

Požár čachrovského pivovaru 7.ledna 1905

Zpráva: V sobotu dne 7.t.m. o půl 6 hod.večr vznikl v Čachrově za prudkého větru a veliké vánice sněhové oheň, který v několika minutách zničil dvě stavení vedle pivovaru. Za větru a vánice, které nemají v Čachrově pamětníka, podařilo se hasičskému sboru čachrovskému a běšinskému, který rychle se dostavil, oheň omeziti jen s nadlidským namáháním.
Jiskry a hustý dusivý kouř rozšířily se po celém městečku, kterému hrozilo úplné zničení. Oheň vznikl asi neopatrností. Oba pohořelí jsou pojištěni, jeden u banky „Slavie“ druhý u „Dunaje“.
Purkmistrovský úřad a výbor has.sboru čachrovského vyslovuje nejvroucnější díky sl. sboru hasičskému v Běšinech, který byl velmi nápomocen obmeziti oheň a zachrániti celé městečko.

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor