AkceVrchnost

Nabídka občanům bezplatný sběr objemného a nebezpečného odpadu

Městys Čachrov ve spolupráci se společností Pošumavská odpadová s.r.o. pořádají sběr nebezpečných odpadů z komunální sféry. Tato akce se uskuteční
v sobotu 27.10.2018 dle následujícího časového harmonogramu:

08:00 – 09:00 Javorná u kostela
09:10 – 10:00 Jesení u kontejnerů na třídění odpad
10:10 – 11:00 Kunkovice náves
11:10 – 12:00 Čachrov u kontejnerů na tříděný odpad

Na uvedená místa budou přistaveny vozy společnosti Pošumavská odpadová s.r.o. vybavené speciálními nádobami pro sběr nebezpečných odpadů.
Přijímány budou následující druhy odpadů:

Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky od barev
Zářivky, výbojky, televizory, rádia, pračky
Všechny druhy baterií, akumulátorů a autobaterií včetně náplní
Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách
Lednice
Pneumatiky z osobních automobilů

Jmenované odpady se nesmí ukládat do sběrných nádob komunálního odpadu rozmístěných ve vaší obci.
Tyto služby jsou pro občany zdarma!!!

Další informace poskytne Městys Čachrov
Neodkládejte odpady na stanovištích, vyčkejte prosím na příjezd sběrných vozů.

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor