Kunkovice

Kunkovice – obec spadající pod Městys Čachrov 


Historie jména

Kunkovice jsou malá vesnice vzdálená 2,5 km směrem na jih od městyse Čachrov. První zmínka o její existenci pochází z roku 1404. Název pochází z označení „ves lidí Kónkových“. Osobní jméno Kónek je zdrobnělina z německého jména Konrád. V 16. století se objevuje tvar Kunkovice. Jméno bylo pravděpodobně omylem spojeno s osobním jménem Kunek, což bylo deminutivum z Kuna, Kunhuta. Německy se této obci říkalo Bergfried, což v překladu znamená „horský mír“. Varianty jména Kunkovice jsou Koukowicze, Konkovice, Konkowicze, Kunkowicze, Kunkowitz.
Zdroj:NOVÁ, Olga. Toponyma Ekoregionu Úhlava z aspektu lingvistického [online]. České Budějovice, 2016 [cit. 2021-11-28]. Dostupné z: https://theses.cz/id/f8rjfq/. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.


Related Entries

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor