B C D E G H J K L M O P R S U V Z

Předvojovice

Předvojovice


Historie jména

Od Čachrova je tato vesnice vzdálena asi 3 km na jihovýchod. První písemná zmínka o této osadě pochází z roku 1428. Opět název nejspíše vznikl z označení „ves lidí Předvojových“, tedy Předvojovici > Předvojovice .
Zdroj:NOVÁ, Olga. Toponyma Ekoregionu Úhlava z aspektu lingvistického [online]. České Budějovice, 2016 [cit. 2021-11-28]. Dostupné z: https://theses.cz/id/f8rjfq/. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.


Related Entries

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor