B C D E G H J K L M O P R S U V Z

Svinná

Svinná je malá rozptýlená vesnice, část městyse Čachrov v okrese Klatovy.

Nachází se asi 6 km na jih od Čachrova a sestává ze tří osad, z nichž Hořejší Svinná a Dolejší Svinná leží na severním, respektive západním úbočí Svinenského vrchu (970 m), Střední Svinná pak o něco níže při horním toku říčky Ostružné. Je zde evidováno 22 adres.[1] V roce 2011 zde trvale žil jeden obyvatel.

Svinná leží v katastrálním území Svinná na Šumavě o rozloze 3,85 km2.[3]
Zdroj Wikipedia


Historie jména

Je to malá, rozptýlená vesnice ležící přibližně 6 km na jih od Čachrova. Skládá se ze tří osad: Hořejší Svinná, Střední Svinná a Dolejší Svinná. První zmínka o této vesnici pochází z roku 1404. Jméno mělo také varianty Swynye, Swina, Swinna. Základem tohoto jména je obecné jméno svině. Jméno znělo původně Sviň-ná, a to se depalatalizací změnilo ve Svinná. Ves se takto nazývala nejspíše proto, že se tu chovaly většinou „svině“. U starých obcí je také možné, že jméno náleželo původně k lesu nebo hoře, kde žila divoká prasata. Také se tak nazývaly osady ležící nad potoky,neboť se vepři rádi válejí v blátě.
Zdroj:NOVÁ, Olga. Toponyma Ekoregionu Úhlava z aspektu lingvistického [online]. České Budějovice, 2016 [cit. 2021-11-28]. Dostupné z: https://theses.cz/id/f8rjfq/. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.


Related Entries

Jan Kynčl

Majitel těchto stránek a zároveň jejich webmaster a šéfredaktor